post


Jak vám zní tento nadpis? Zřejmě poněkud kostrbatě, a proto bychom jej měli více rozvinout a tuto myšlenku lépe přiblížit. Kanystr na vodu s kohoutkem 10 l je nádoba pro skladování pitné vody, a tu si můžete vzít s sebou i na vodáckou výpravu. Plavba po řece je paradoxně pobyt v prostředí, kde převládá sladkovodní živel, ale vzhledem k tomu, že tato voda není určená k pití (kromě některých horských říček a bystřin), vodáci jsou tu vlastně od pitné vody odříznuti, a mohou si tu paradoxně připadat podobně, jako trosečníci na poušti.

pitná voda

Bez pitné vody se žádný vodák neobejde a většinou se to tu řeší nákupem balené vody, anebo stáčením vody do kanystrů v kempech. A vzhledem k tomu, že je balená voda zbytečně drahá, a voda je v kempu k dispozici v ceně za nocleh, prakticky v neomezeném množství, kanystr na pitnou vodou s kovovým kohoutkem je optimální řešení.

vodovodní kohoutek

Vodáci se ovšem nepohybují pouze v civilizovaném prostředí, a nestanují výhradně v kempech, stává se poměrně často, že využijí nouzových tábořišť, kde je sice povoleno stanovat, ale žádné zázemí v podobě veřejných toalet, umývárny, sprch nebo stánku s potravinami tu rozhodně neočekávejte. Kupříkladu na Úhlavě nebo na Berounce, což jsou mimochodem jedny z nejkrásnějších vodních toků na našem území, je nouzových míst pro táboření celá řada, a právě tam se kanystr na vodu uplatní každý den.

Desetilitrový kanystr by měl pokrýt zásobu pitné vody na den přibližně pro dvě až tři osoby, tedy zhruba pro jednu lodní posádku. Jestliže ovšem očekáváte nedostatek zdrojů pitné vody, kterou nebude možné nabírat v průběhu plavby, měli byste mít s sebou kanystrů s vodou více a udržovat stavy zásob vody na patřičné úrovni. Zatímco bez jídla tu vydržíte i několik dnů, bez vody stěží, tu musíte bezpodmínečně mít s sebou, zvláště v letním velmi teplém počasí.