post


V roce 2019 byl zprovoznÄ›n prototyp zařízení na výrobu vody v pouÅ¡ti, a to jak u nás, tak paralelnÄ› i ve Spojených arabských emirátech. Celý projekt zapoÄal již v roce 2007. Základním principem mÄ›la být pÅ™emÄ›na pouÅ¡tního vzduchu na kapalinu. Tento projekt Äeských vÄ›dců z ČVUT v souÄinnosti s Botanickým ústavem Akademie vÄ›d vzbudil nejprve zvÄ›davost a posléze velký zájem u bohatých arabských investorů. Zařízení má totiž umÄ›t dennÄ› vyrobit stovky litrů vody. S prototypem se vyrobilo vody dokonce víc, než vÄ›dci původnÄ› oÄekávali. Vlhkost vzduchu je totiž v daném regionu podstatnÄ› vyšší, než se pÅ™edpokládalo, a tak se zdálo, že experimentální zařízení vyprodukuje až 400 litrů pitné vody za den.

Kontejner na výrobu vody

Před pár lety tedy ladili docent Tomáš Matuška, docent Vladimír Mrhal a doktor Bořivoj Šourek z ČVUT se svým týmem dalších sedmi vědců a jiných pracovníků poslední detaily tohoto zařízení, jenž v podstatě vypadá jak kontejnery, opatřené střechou, tvořenou solárními panely. Následně uvedené zařízení prezentovala Česká republika na světové výstavě EXPO v Dubaji, kde byla s jeho pomocí zavlažována oáza vedle výstaviště. Patřilo k exponátům, jímž veřejnost a mnozí investoři věnovali největší pozornost.

A jakého se tato technologie doÄkala hodnocení?

Tento unikátní Äeský vynález, využívá solární energii k odvlhÄování vzduchu a následné kondenzaci vodní páry. Voda se pak buÄ destiluje a obohacuje o minerály, a tudíž ji lze využívat jako pitnou, anebo může být po úpravách ve fotobioreaktoru, kde se doplní živiny ve formÄ› mikroÅ™as, používána k zavlažování rostlin.

Ukázalo se, že zařízení je neuvěřitelnÄ› výkonné, a ve skuteÄnosti vyprodukuje až kolem 1000 litrů vody dennÄ›, v závislosti na vlhkosti vzduchu. A protože tato technologie není závislá na žádné infrastruktuÅ™e a je plnÄ› mobilní, je možné takové zařízení využít i v mnoha dalších oblastech s nedostatkem vody. O tento systém projevily zájem zemÄ›, jako je SAE, Saúdská Arábie a Malajsie.

Vyprahlá poušť

Voda kdekoliv

Dnes už z kontejneru, vyrobeného v České republice, teÄe z kohoutku pitná voda ve vyprahlé Saúdské Arábii. A pÅ™itom je k její výrobÄ› potÅ™eba jen slunce a vzduch, a tÄ›ch je v této lokalitÄ› bÄ›hem celého roku dostatek. AvÅ¡ak nejde jen o pouÅ¡Å¥. Hlavním mottem Äeského projektu S.A.W.E.R. je „VODA KDEKOLIV“. Touto moderní technologií je možné získávat vodu ze vzduÅ¡né vlhkosti a její použití se pÅ™edpokládá vÅ¡ude tam, kde není možné vést potrubí Äi elektrické dráty. A protože pitné vody po celém svÄ›tÄ› ubývá, je pravdÄ›podobné, že Äeské zařízení na výrobu vody ze vzduchu a sluneÄních paprsků, najde mnohá další odbytiÅ¡tÄ›.