post


Říká se, že zdraví je jednou z nejcennÄ›jších vÄ›cí, které máme. RozhodnÄ› se tedy vyplatí o nÄ›j peÄovat, a to zvláštÄ› v zimním období. Lidé, původem z afrických savan, zkrátka nejsou pro nízké teploty příliÅ¡ dobÅ™e vybaveni, a tak není divu, že se právÄ› v této dobÄ› zvyÅ¡uje poÄet nejrůznÄ›jších pÅ™edevším respiraÄních chorob.

 

Naštěstí jsou zde prostředky, kterými můžeme svůj imunitní systém podpořit, abychom riziko, že onemocníme, minimalizovali. Jistě, nebude to snadné a bude to vyžadovat pevnou vůli, avšak pokud chceme zůstat zdraví, nic jiného nám nezbude.

 

je dobré, pokud k lékaři nepotřebujeme

 

Tím prvním, co bychom mÄ›li dodržovat, je správná strava, v tomto období bohatá pÅ™edevším na přírodní vitamin C. Ten se nachází pÅ™edevším v citrusových plodech, což naÅ¡tÄ›stí v dneÅ¡ní dobÄ› není nijak velký problém – staÄí si zajít do krámu koupit například pár pomeranÄů.

 

Zapomenout bychom vÅ¡ak nemÄ›li ani na otužování. S tím je potÅ™eba zaÄít vÄas, abychom tÄ›lo pÅ™ipravili na nízké zimní teploty. Pro vÄ›tÅ¡inu z nás to samozÅ™ejmÄ› není nijak příjemné, zvláštÄ› pak pro milovníky tepla, avÅ¡ak má to neocenitelný dopad na naÅ¡e zdraví.

 

peÄovat o své zdraví by mÄ›li pÅ™edevším starší lidé

 

V neposlední řadě je pak nutné zmínit topení v zimě. Zvláště v noci bychom neměli přetápět, ovšem na druhou stranu zase ani mrznout. Důležité také je, abychom neměli vzduch díky radiátorům příliš suchý, neboť i ten je pro naše průdušky škodlivý.

 

SamozÅ™ejmÄ› v reklamách nám ukazují nejrůznÄ›jší přípravky, které by nás mÄ›ly pÅ™ed chÅ™ipkou a podobnými onemocnÄ›ními ochránit, avÅ¡ak jejich úÄinnost není ve skuteÄnosti nijak velká. A to i v případÄ›, že se jedná v podstatÄ› o Äistý vitamin C – lidské tÄ›lo je totiž neumí tak efektivnÄ› zpracovat, jako ten přírodní, a tak se naprostá vÄ›tÅ¡ina úÄinných látek vylouÄí.

 

Pokud tedy budeme dodržovat výše uvedená opatření, pak je pravděpodobnost, že zvládneme zimu bez újmy na zdraví, podstatně vyšší.