post


HodnÄ› lidí si myslí, že vzdÄ›lání není vůbec důležité, jenomže podle mého názoru tohle je pravý opak. Já si myslím, že vzdÄ›lání je pro ÄlovÄ›ka opravdu hodnÄ› důležité, protože kdyby ÄlovÄ›k byl tÅ™eba bez vzdÄ›lání, tak by si také nemohl vybrat vůbec žádné zamÄ›stnání, které by potom v budoucnu chtÄ›l dÄ›lat. Já jsem vždycky chtÄ›la dÄ›lat takové zamÄ›stnání, které mÄ› bude opravdu hodnÄ› bavit a které tÅ™eba budu dÄ›lat i celý život. Jenomže jak už to tak bývá, tak ne každému ÄlovÄ›ku vydrží jedno zamÄ›stnání opravdu celý život, ale abych se pÅ™iznala, tak můj dÄ›deÄek právÄ› byl celý život v jednom zamÄ›stnání.

I kalkulaÄka ke studiu pomůže.

V té dobÄ› to jeÅ¡tÄ› bylo zcela normální, že dříve tÅ™eba v tÄ›ch Å¡edesátých letech ÄlovÄ›k vydržel celý život v jenom zamÄ›stnání. A navíc dÄ›deÄek byl vyuÄený truhlář a také zedník, takže mÄ›l opravdu práce až až. A mÄ›l vlastní firmu a také potom jeÅ¡tÄ› dÄ›lal mimo firmu tÅ™eba u kamarádů, takže bylo logické, že jeho práce ho také baví. Svou práci dÄ›lal až do svých sedmdesáti let. Byl opravdu hodnÄ› unavený, tak musel z prací pÅ™estat. Zatímco já jsem si Å™ekla, že než abych byla unavená, tak jsem si radÄ›ji udÄ›lala maturitu a potom jeÅ¡tÄ› nástavbu na vyšší odborné Å¡kole.

Knihy vám ke studiu pomohou.

A jsem nyní ekonomka. Sice ne opravdu ta nejlepší ekonomka, ale právÄ› díky vzdÄ›lání jsem také mohla pracovat v bance, kde se mi opravdu nejvíce líbí, protože moje maminka a také moje teta pracovaly obÄ› dvÄ› v bance. Ony říkaly, že prý to je opravdu skvÄ›lé zamÄ›stnání, tam si prý ÄlovÄ›k může také najít opravdu spoustu přátel, protože v bance je vždycky hodnÄ› lidí. Řekla jsem si, že tohle může být opravdu perfektní zkuÅ¡enost a také skvÄ›lý nápad pracovat v bance. Opravdu hodnÄ› mÄ› to bavilo, tak jsem si Å™ekla, že když mám vlastnÄ› vyšší odbornou Å¡kolu ekonomického zaměření, že klidnÄ› můžu pracovat v bance a nebo i nÄ›kde jinde, tady alespoň vidíte, že máte otevÅ™ená vrátka, když máte lepší vzdÄ›lání.