post


Co si myslíte o ženské emancipaci? Když se takhle zeptám nÄ›jakého muže, tak muži se mu vždycky smÄ›jí. Prý nechápou, jak žena může být emancipovaná. Nevím jak vy, ale mnÄ› tohle pÅ™ijde docela takové sprosté. Nelíbí se mi, když muži se mi smÄ›jí, že se mi líbí, když je žena emancipovaná. Kolikrát mi tÅ™eba říkají, že jsem na holky. Jenomže pÅ™ece tohle neznamená, že když jsem emancipovaná, takže jsem ihned lesbiÄka, já nejsem lesbiÄka, ani gayové mi nevadí. Jsem taková žena, která má opravdu pochopení pro vÅ¡echno a také se ráda zasmÄ›ji, jenomže mnoho lidí si myslí, že jsem tÅ™eba namyÅ¡lená, nebo jsem klidnÄ› nÄ›komu nesympatická.

Někdy mám špatnou náladu.

Opravdu tohle nechápu, protože já nemám nikdy nÄ›jakým problém, jsem úplný flegmatik, jsem hodný ÄlovÄ›k a také moc ráda druhým pomohu. Myslím si, že jako žena jsem také skvÄ›lá, sice nejsem úplnÄ› nejkrásnÄ›jší a nemám dokonalou postavu a nejsem jako modelka, ale i tak docela pánové mají o mÄ› zájem. Akorát nevím, proÄ ostatní ženy mÄ› nemají vůbec rády. Také jsem mÄ›la kolikrát problémy v zamÄ›stnání, tedy vlastnÄ› na brigádÄ›, kde jsem pracovala s dalšími ženami.

My ženy jsme silné.

Bylo to opravdu hrozné a mnÄ› to pÅ™iÅ¡lo, jako kdyby mÄ› holky Å¡ikanovaly. Proto jsem asi za tÅ™i mÄ›síce ze zamÄ›stnání, tedy z brigády, odeÅ¡la, protože už se to nedalo snést a nechci si niÄit své zdraví a také svou psychiku. Jenom kvůli tomu, že mÄ› nikdo nemá rád a že jsem nÄ›komu nesympatická, ale na druhou stranu mÄ› to opravdu hodnÄ› mrzelo. PÅ™emýšlela jsem, jestli to Å™eknu své šéfové. Nakonec jsem jí to neÅ™ekla, co když bude stejná jako moje bývalé kolegynÄ›? RadÄ›ji jsem to neriskovala a odeÅ¡la jsem a naÅ¡la jsem si jinou brigádu, kde je hlavnÄ› mužský kolektiv. Podle mého názoru si myslím, že když lidem se tam cítí dobÅ™e, tak je jedno, kde jsou. HlavnÄ›, že když jim je skvÄ›le. A já se chci celý život cítit skvÄ›le a také se samozÅ™ejmÄ› o to snažím.