post


Krása není jenom o lidech, tohle snad už vÅ¡ichni víme. Krása je také o rostlinách a hlavnÄ› tohle bych chtÄ›la zmínit já, že krása je o rostlinách a o přírodÄ›, protože já jsem vystudovaná botaniÄka, rostliny mÄ› lákaly opravdu už hodnÄ› dlouho, ale abych se pÅ™iznala, tak vlastnÄ› i bratra. I mého bratra bavily rostliny. A také nikdy nezapomenu na to, že já jsem si jeÅ¡tÄ› zatím hrála s panenkami a s plyšáky a můj bratr už pÄ›stoval kvÄ›tiny.

Líbí se mi růžové květiny.

Bylo mu asi pÄ›t nebo Å¡est let a do kelímků od jogurtů vždycky nasypal hlínu a dával si tam různá semínka a nebo rostliny. VÄ›tÅ¡inou to byl plevel, ale maminka nás nechala, protože já jsem se potom do toho také opÅ™ela a bavilo mÄ› to. Líbily se mi krásy rostlin. MÄ›la jsem hlavnÄ› ráda oblíbené zvoneÄky a také kopretiny. JednoduÅ¡e takovéto luÄní kvítí. Tohle mi opravdu hodnÄ› chybí. Také si vzpomínám, jak jsme s dÄ›deÄkem právÄ› chodili sekat trávu pro králíky a pro slepice. Chodili jsme na mez a na louku. Ta louka byla opravdu barevná, byla tam bílá fialová, žlutá, Äervená, hnÄ›dá, opravdu nádherná louka, krása pohledÄ›t.

Nádherné krásy přírody.

Jenomže v poslední dobÄ› tohle už vůbec nikde nevidím a nyní se už prodávají dokonce i semínka a nebo travní smÄ›s, kde právÄ› jsou tyto rostliny. Řekla jsem si, že je docela smutné, že musíme platit za to, co bylo dříve. A nyní už to není vůbec. Nevím, Äím to. Ale je jako botaniÄka samozÅ™ejmÄ› že vím, že to je tím, že v poslední dobÄ› se stále vÅ¡echno seká, aby byl jenom jako anglický trávník. Aby nebyl nikde plevel, protože každý ÄlovÄ›k chce mít jenom zeleň. MnÄ› se tohle nelíbí. Nejhorší na tom je, že právÄ› my se sousedy máme opravdu velikou bytovku a spoleÄnou zahradu a oni to stále sekají snad obden. PÅ™itom já bych chtÄ›la alespoň na kousku nechat pÅ™irozený trávník, aby mi tam zaÄali růst opravdu pÅ™irozené kvÄ›tiny. Je to opravdu krása a líbí se mi to a je mi opravdu smutno, že tuto krásu přírody lidé pÅ™ehlíží a že ji zniÄili.