post


Technika a další technické vÄ›ci anebo technické vymoženosti vždycky byly tak mimo mÄ›. Vůbec jsem tomu nerozumÄ›la. I když samozÅ™ejmÄ› ano, chtÄ›la jsem tomu porozumÄ›t, ale pro mÄ› to bylo velice nároÄné. AbsolutnÄ› jsem nedokázala pochopit, jak nÄ›kdo může rozumÄ›t technice anebo porozumÄ›t technickým vynálezům. Tady od toho jsou pÅ™eci vÄ›dci anebo nÄ›jací specialisté a odborníci, kteří se v tom vyznají. A právÄ› když je to nÄ›jaký odborník nebo specialista na nÄ›co, nebo na nÄ›jakou techniku Äi elektroniku, tak to potom znamená, že lidé by si také mÄ›li dávat pozor, o Äem a s kým mluví.

Bez digestoře se neobejdu.

TÅ™eba budou mluvit s nÄ›jakým profesionálem, a to potom znamená, že když budou lidé mluvit s profesionálem, tak to samozÅ™ejmÄ› logicky potom znamená fakt, že vlastnÄ› se on se v tom vyzná. On vlastnÄ› ví, o Äem mluví. Já sama jsem také kolikrát si říkala, že kdyby tÅ™eba existovaly nÄ›jaké kurzy, kde bych se vyznala v technice anebo nÄ›jaká je práce s technikou, tak bych to urÄitÄ› využila. I když mě technika nezajímá, ale chtÄ›la bych být samozÅ™ejmě trochu v obraze. Já si myslím, že když je ÄlovÄ›k trochu v obraze i v takovém oboru, který ho nezajímá anebo, na který nemá buňky, tak si myslím, že je to jenom pro jeho dobro, protože zase tÅ™eba můj partner se nevyzná v módÄ› a v kosmetice a také mu to nezazlívám.

Když vařím, pustím digestoř.

Ale zase já beru módu a kosmetiku jako takové ženské téma, kdy je naprosto logické, že nÄ›kteří pánové nebudou vůbec v tomhle orientovaní a nebudou tomu rozumÄ›t. Ale že já bych nerozumÄ›la technice anebo elektru? Pro mÄ› je to docela ostuda, i když mě to nezajímá. Tak jsem si Å™ekla, že se kouknu tÅ™eba na různé internetové stránky, abych se tÅ™eba dozvÄ›dÄ›la nÄ›jaké informace o nÄ›Äem, co je technika nebo elektro. Já vlastnÄ› techniku mám doma také, a to hlavnÄ› v kuchyni. A opravdu si nedokáži pÅ™edstavit, kdybych nemohla mít nÄ›jakou techniku v kuchyni, jako například digestoÅ™.