post


Nejspíš vÅ¡ichni jsme zažili dÄ›deÄka, který si stěžoval, že dneÅ¡ní mladí už ani nedovedou vymÄ›nit pneumatiku. A na první pohled se zdá, že tyto dovednosti jsou skuteÄnÄ› na ústupu. Co si vÅ¡ak mnozí neuvÄ›domují je fakt, že se dneÅ¡ní přístroje, aÅ¥ už se jedná o automobil, televizi, telefon Äi cokoliv jiného, staly mnohem složitÄ›jší. Je v nich mnohem více souÄástek a citlivých obvodů. Není tedy divu, že jejich oprava už není tak jednoduchá. To vÅ¡ak pÅ™ináší otázku, proÄ jsou v dneÅ¡ní dobÄ› stroje tak složité.

 

opravy již dnes nejsou tak jednoduché

 

Jednoduchou odpovÄ›dí je, že dnes mají pÅ™idaných mnoho funkcí. Zatímco dříve mÄ›lo auto pouze klasický motor, dnes v nÄ›m najdeme plno elektroniky – ovládání zpÄ›tných zrcátek, otvírání oken, GPS navigaci, klimatizaci a mnoho dalších udÄ›látek. Je tedy jasné, že celkový systém bude mnohem složitÄ›jší a propracovanÄ›jší, než tomu bylo kdy dříve. A stejnÄ› tak je tomu i vÅ¡ude jinde – u mobilního telefonu, televize, poÄítaÄe a mnoha dalších vÄ›cí.

 

Je ovšem pravdou, že v mnoha případech jsou tato zařízení složitá až příliš, a bylo by docela dobře možné je zjednodušit. Přesto se to neděje, a to má také velmi jednoduché vysvětlení. To však již není tak příznivé, tedy alespoň pro uživatele těchto přístrojů.

 

systémy v autech jsou Äím dál složitÄ›jší

 

JednoduÅ¡e Å™eÄeno, výrobcům se vyplatí vyrábÄ›t své stroje tak, aby je nebylo snadné Äi levné opravit. Pokud totiž budou muset pÅ™i každé poruÅ¡e platit za znaÄkový servis, případnÄ› rovnou koupit nový model, pak na tom vydÄ›lají jak prodejci, tak i výrobci. A v dneÅ¡ní dobÄ› jde firmám o zisk víc než kdy dřív. Proto není divu, že využívají jakoukoliv legální taktiku, kterou mají k dispozici, bez ohledu na to, zda je výhodná Äi nevýhodná pro jejich zákazníky.

 

Vypadá to tedy, že dnes není vůle ani z jedné strany na této situaci nÄ›co zmÄ›nit. A to je Å¡koda, neboÅ¥ urÄitou úpravu by si to rozhodnÄ› zasloužilo. Už jen proto, že na toto vÅ¡e doplácí běžný zákazník.