post


Nikdo asi nebude rozporovat fakt, že výbÄ›r Å¡koly, do které naÅ¡e dítÄ› poÅ¡leme, je velmi důležitý a mÄ›la by mu být vÄ›nována velká pozornost. Tím prvním, co bychom mÄ›li rozhodnout, je to, zda zvolíme státní Äi soukromou Å¡kolu. Oboje má své pro a proti a je tedy vhodné znát pozitiva i negativa obou možností.

 

Je totiž pravdou, že aÄkoliv jejich úÄel je stejný – dát dÄ›tem základní vzdÄ›lání, pÅ™esto se v nÄ›kolika ohledech liší. Pokud tedy chceme pro své dítÄ› vybrat tu nejlepší možnost, je dobré se nad výbÄ›rem velmi dobÅ™e zamyslet.

 

uÄící se dítÄ›

 

U státních Å¡kol se neplatí žádné Å¡kolné, což je velkým plus zejména pro chudší rodiny. Nemusíte se tedy bát, že si nebudete moci dovolit ani tu nejlepší ze státních Å¡kol. Zde skuteÄnÄ› záleží pouze na talentu dítÄ›te a na tom, jak moc je zaplnÄ›ná kapacita, nikoliv na tom, kolik máte na úÄtu.

 

Na druhou stranu soukromé Å¡koly jsou zase Äasto otevÅ™enÄ›jší moderním metodám výuky, jako například Montessori. Tu u státních Å¡kol nenajdeme. Také třídy jsou zde Äasto menší, což znamená, že uÄitel může vÄ›novat každému žáku více individuální pozornosti.

 

děti ve škole

 

Je vÅ¡ak také pravdou, že zde mnohdy nejsou tak přísnÄ› dodržovány. Mnohdy se zdá, že to, zda dítÄ› projde do dalšího roÄníku, závisí spíše na peněžence jeho rodiÄů než na skuteÄných znalostech. SamozÅ™ejmÄ› to vÅ¡ak neplatí ani zdaleka o vÅ¡ech, a i mezi soukromými Å¡kolami najdeme takové, které poskytují skuteÄnÄ› kvalitní vzdÄ›lání.

 

I proto je dobré si danou školu nejprve velmi dobře prověřit. Neuškodí navštívit den otevřených dveří, avšak mějte na paměti, že zde vám budou chtít ukázat pouze tu nejlepší stránku. Spíše se zajímejte o to, jakou úspěšnost přijetí na různé střední školy mají její absolventi, případně kolik z nich odchází na víceletá gymnázia. I to jsou statistiky, které vám mohou pomoci.

 

Hlavně si však pamatujte, že pokud zjistíte, že vám daná škola nevyhovuje, není žádnou hanbou dát dítě i v průběhu docházky do jiné. Rozhodně je to lepší varianta, než aby bylo nešťastné.