post


StÅ™edovÄ›k obecnÄ› nepovažujeme za úžasné období, zvláštÄ› pak v EvropÄ›. Koneckonců, není divu, že se mu říká Doba temna. Pokud se podíváme na film zasazený do tohoto Äasového období, vidíme, že to reflektuje i obleÄení lidí, kdy zvláštÄ› Å¡lechtici jsou obleÄeni v odstínech Å¡edé a Äerné. Výzkumy vÅ¡ak ukazují, že takováto móda tehdy rozhodnÄ› nebyla.

 

středověk vnímáme jako ponurý

 

Ve skuteÄnosti tomu bylo pÅ™esnÄ› naopak. Lidé tehdy chtÄ›li vyÄnívat, a proto zvláštÄ› ti s vyšším postavením nebo z vyšších sociálních kruhů nosili skuteÄnÄ› pestré obleÄení, takové, jaké vídáme ve filmech například u Å¡aÅ¡ků. Dominovaly jasné, kÅ™iklavé barvy, které každému ukazovaly, s kým má tu Äest.

 

Dávalo to i smysl – Å¡lechtici se v té dobÄ› chtÄ›li odliÅ¡ovat od chudiny tak, jak to jen bylo možné. A právÄ› chudí lidé nemÄ›li ani zdaleka takový přístup k barvivům, kterými bylo možné obarvit látku. Je tedy jen pochopitelné, že si je tedy následnÄ› doslova monopolizovala Å¡lechta. JednoduÅ¡e Å™eÄeno – Äím vyšší postavení, tím barevnÄ›jší a výraznÄ›jší obleÄení.

 

móda se neustále mění

 

ProÄ to tedy není zobrazeno ve filmech, a to dokonce ani v tÄ›ch, které se pyÅ¡ní historickou pÅ™esností? JednoduÅ¡e proto, e bychom je z dneÅ¡ního pohledu nedokázali brát vážnÄ›. Lepší je, když má například král obleÄení, které dnes považujeme za důstojné, než aby mÄ›l různobarevné výrazné Å¡aty. Pak by jej diváci totiž nejspíš nedokázali brát až tak vážnÄ›.

 

To samé platí i o pohádkách, i když zde může být omluvou to, že se jedná o vymyÅ¡lený příbÄ›h, a tedy ani odÄ›v, který na sobÄ› postavy mají, nemusí odpovídat tomu, co se v té dobÄ› skuteÄnÄ› nosilo. Je to vÅ¡ak Å¡koda, neboÅ¥ to uzavírá naÅ¡i mysl tomu, že móda se v průbÄ›hu Äasu mÄ›ní, a že to, co dnes považujeme za směšné, byl kdysi nejnovÄ›jší módní trend.

 

I to je důvod, proÄ bychom se nemÄ›li nechávat módou příliÅ¡ svazovat. KonstantnÄ› se totiž mÄ›ní, a nikdo nemůže říci, zda se tomu, co se dnes nosí, za pár století také nebudou smát.