post


To, co považujeme za krásné, lahodí oku, a naopak. A jelikož chceme kolem sebe mít co nejpřívÄ›tivÄ›jší prostÅ™edí, je pochopitelné, že se snažíme krásou obklopovat, aÅ¥ už doma, kde používáme nejrůznÄ›jší dekorace i peÄlivÄ› vybraný nábytek, tak i v zamÄ›stnání. Tady si pro zmÄ›nu například upravujeme své pracovní místo podle svého gusta.

 

OvÅ¡em je pravdou, že mnohdy byÅ¥ neúmyslnÄ› preferujeme krásu pÅ™ed vším ostatním. Můžeme to vidÄ›t například u lidí, kteří nabírají nové zamÄ›stnance. Pokud bude vÅ¡e ostatní rovnocenné, vyberou prakticky vždy toho uchazeÄe, který se jim bude líbit víc. Když si vybíráme kolegu Äi kolegyni, se kterou se zaÄneme bavit, pak pravdÄ›podobnÄ› ten nejoÅ¡klivÄ›jší skonÄí až nÄ›kde na konci naÅ¡eho pomyslného seznamu.

 

duhu považujeme za krásnou

 

Má to samozÅ™ejmÄ› jeÅ¡tÄ› i jiný rozmÄ›r. Příkladem může být tÅ™eba to, že lidé trhají chránÄ›né kvÄ›tiny a nosí si je domů, jelikož se jim líbí. Na to, že se tím vlastnÄ› zbavují Å¡ance, že jich tÅ™eba příští rok bude víc, neboÅ¥ jim nedali Å¡anci vysemenit, nemyslí. PodobnÄ› je tomu například s korály, a je to jedním z důvodů, proÄ mnoho zemí jejich vývoz běžnými lidmi zakazuje.

 

Proto je potÅ™eba si uvÄ›domit, že i zde bychom mÄ›li dodržovat urÄité hranice. Například není nic Å¡patného na tom, pokud si domov vyzdobíme obrazy, které se nám líbí, případnÄ› pÅ™idáme odpovídající dekorace nebo tÅ™eba tapety. Pokud vÅ¡ak budeme preferovat urÄitého ÄlovÄ›ka jen kvůli jeho vzhledu, pak už bychom se mÄ›li zarazit. Za to, jak vypadá, totiž nikdo z nás nemůže, a rozhodnÄ› není vhodné podle toho lidi odsuzovat. Bohužel, vÄ›tÅ¡ina z nás to dÄ›lá instinktivnÄ›, aniž bychom si to uvÄ›domovali.

 

každá z nás nemůže být modelka

 

Je tedy jasné, že bychom mÄ›li v mnoha vÄ›cech svůj přístup pÅ™ehodnotit, a to i co se krásy týÄe. A to nejen pÅ™i rozhodování o tom, s kým se budeme přátelit, ale také pÅ™i rozhodování o potenciálním partnerovi Äi partnerce. V tÄ›chto případech by totiž mÄ›la být vnÄ›jší krása skuteÄnÄ› jen podružná.