post


Některé životní situace jsou natolik komické, že si je mnozí z nás zapisují do diáře nebo do památníku, anebo na jejich základě vytváří povídky a čtou je pak pro pobavení svým přátelům. Někdy se to zkrátka tak semele, že žasnete, jak sled událostí do sebe zapadá jako dílky mozaiky. Jednou z nich se může stát i průběh oslavy narozenin ve vašem domě, kam pozvete tucet hostů, a kde očekáváte, že bude probíhat báječná zábava. Máte připravený doprovodný program, například promítání filmů či fotografií z dovolené, když vám jeden z hostů znenadání ohlásí, že neodtéká odpad na toaletě. Do toho se vám zanese i odpad v kuchyni a tak tušíte, že se cosi podivného odehrává v domovní kanalizaci či odpadovém potrubí.

koupelna s toaletou

Pokud se právě vám něco podobného přihodí, neponechávejte nic náhodě nepokoušejte se obléknout do montérek, abyste zastoupili instalatéry. Jednak tím zbytečně ztrácíte čas a oslava se tak zabrzdí a může se to přenést i na vaše hosty, a pak to také nemusí dobře skončit. Kupříkladu gumovým zvonem potřísníte vše kolem sebe včetně vás, bytem se bude šířit nepříjemný zápach a demontovaný sifon pod kuchyňským dřezem se vám nepodaří znovu sestavit, takže bude vyřazena z provozu i kuchyň. A zrovna ve chvíli, kdy někdo z vás poptává džus, minerálku, kávu nebo čaj, a potřebujete opláchnout nádobí.

havarijní instalatérský servis

Další problém u těchto prací je zmíněný zápach, ne každý totiž zvládne postavit se zápachu zpříma, někomu se zvedne žaludek, a pozvrací se. A zrovna tehdy, kdy vám neodtéká odpadové potrubí, jsou zvratky v bytě časovanou bombou, která vaši oslavu předčasně ukončí.

Předejděte těmto událostem a zavolejte raději ihned instalatéry z havarijní služby https://www.kanalizace-instalateri.cz/. Do hodiny jsou u vás a poradí si se vším s profesionálním nadhledem. A vy se nadále můžete věnovat svým hostům a průběh oslavy to nijak zvlášť nenaruší.