post


V dneÅ¡ní dobÄ› jsou finance a celkovÄ› peníze opravdu hodnÄ› diskutované téma. A já se tomu nedivím, protože v poslední dobÄ› lidé opravdu nemají peníze. Ani nemusím popisovat, jak mÄ› opravdu hodnÄ› mrzí, že je vysoká inflace a že ceny úplnÄ› vÅ¡eho jsou nesmyslnÄ› vysoko. Také v televizi Äasto slýchám, že lidé si za to můžeme sami. Prý my kupujeme opravdu pÅ™edražené vÄ›ci a další drahé výrobky, takže je logické, že potom výrobci a prodejci nebudou dávat ceny dolů a vždycky ceny budou zvyÅ¡ovat a nebo je udržovat co nejvíce nahoÅ™e.

Mnoho lidí stále šetří.

Možná tohle je pravda a já s tím tak napůl souhlasím, jenomže co mám dÄ›lat, když tÅ™eba svým dÄ›tem potÅ™ebuji do Å¡koly nÄ›co nutnÄ› koupit? SamozÅ™ejmÄ›, že to koupit musím, i když to bude velice drahé. Já pÅ™ece nechci, aby moje dÄ›ti chodily do Å¡koly, aby byly nepÅ™ipravené. A sice na druhou stranu chápu, že mnoho lidí na to nemá finance, aby tÅ™eba pořídili svým dÄ›tem úplnÄ› vÅ¡echno. Mnoho lidí zase říká, že proÄ si lidé poÅ™izovali dÄ›ti, když potom nemají finance a další peníze na to, aby své dÄ›ti uživili a nebo aby jim dopřáli opravdu skvÄ›lý život a také takový život, aby nebyly v chudobÄ›, jenomže kdo to mohl vÄ›dÄ›t?

Financemi se musí šetřit.

TÅ™eba dneÅ¡ní lidé, kteří mají tÅ™eba už osmileté nebo desetileté dÄ›ti, tak logicky nevÄ›dÄ›li, že bude nÄ›jaký koronavirus a nebo nÄ›jaká válka. Mnoho lidí ale tohle říká, že lidé musí pÅ™edvídat. To ano, tohle je pravda, ale zase ne takhle, aby nÄ›kdo tuÅ¡il, že bude nÄ›jaká extra veliká krize. A to na nÄ›kolik let. Proto jsem si Å™ekla, že se vyplatí, když lidé budou Å¡etÅ™it. Já mám naÅ¡etÅ™ených tolik penÄ›z, že bych mohla půl roku s rodinou z toho žít v klidu a nemusela bych se ani nÄ›jak extra omezovat. Také bych doporuÄila vÅ¡em, aby tÅ™eba Å¡etÅ™ili peníze, pokud mohu. A to klidnÄ› i dvÄ› nebo tÅ™i stovky mÄ›síÄnÄ›. I tohle staÄí. Uvidíte, že za nÄ›kolik let se vám to opravdu nahromadí a vy budete urÄitÄ› rádi.