post


Myslíte si, že vzdÄ›lání je opravdu hodnÄ› důležité? Podle mého názoru ano. Například já bych si nedokázala pÅ™edstavit život, kdybych nemohla mít své vysnÄ›né vzdÄ›lání. Já jsem vždycky chtÄ›la studovat umÄ›leckou Å¡kolu, chtÄ›la jsem být hereÄka a nebo divadelní hereÄka. Potom jsem se radÄ›ji pÅ™eorientovala na to, že bych také mohla být malířka. A nebo básnířka, protože jako malá holka jsem hrála v dramatickém kroužku na základní Å¡kole, ale také jsem zpívala. A dva roky jsem chodila do hudebního kroužku a potom také dva roky do sboru. Uznávám, že mě to moc bavilo, ale zase moji kamarádi mi říkali, že zpÄ›v mi moc neÅ¡el, i když já jsem si myslela pravý opak.

Knihy ke vzdělání patří.

MÄ›la jsem za to, že zpÄ›v mi právÄ› opravdu hodnÄ› jde, a proto mÄ› také zpÄ›v bavil. Moje maminka mÄ› také chtÄ›la pÅ™ihlásit na housle, protože u nás v rodinÄ› dva lidé hrají na housle a prý by se jim hodil tÅ™etí do party. Abychom mohli potom založit nÄ›jakou vzdÄ›lávací kapelu, kde hrajeme vÅ¡ichni na housle a potom bysme také mohli douÄovat nÄ›koho, kdo by mÄ›l zájem hrát na housle. Nakonec to nedopadlo tak, že jsem si udÄ›lala pouze jenom maturitu a to ekonomického vzdÄ›lání, protože to mÄ› také bavilo. A právÄ› na stÅ™ední Å¡kole jsem také poznala svého budoucího manžela.

Děti se musí vzdělávat.

Musím uznat, že ze zaÄátku jsme se pouze jenom tak zdravili a míjeli na Å¡kolní chodbÄ›, protože pro nás oba dva bylo vzdÄ›lání hlavnÄ› na prvním místÄ›. Hlavně jsme zatím nestáli o to, že bychom mÄ›li nÄ›jaký vážný vztah, natož abychom tuÅ¡ili, že tÅ™eba jednoho dne budeme manželé. Vzali jsme se asi ÄtyÅ™i roky po stÅ™ední Å¡kole, oba dva jsme udÄ›lali maturitu opravdu perfektně a byli jsme premianti. ChtÄ›li jsme také samozÅ™ejmÄ› na vysokou Å¡kolu, jenomže já jsem záhy otÄ›hotnÄ›la, takže potom jsem se už na studium a další vzdÄ›lávání vykaÅ¡lala, protože jsem si Å™ekla, že se budu radÄ›ji vÄ›novat rodinÄ›, což je podle mého názoru opravdu hodnÄ› důležité. A bylo to pro mÄ› na prvním místÄ›.