post


Vždycky jsem chtÄ›la být tou ženou, za kterou se otoÄí opravdu každý muž. ChtÄ›la jsem být Å¡tíhlá a chtÄ›la jsem mít dlouhé blonÄaté rovné vlasy a modré oÄi. Jenomže víte, jak jsem ve skuteÄnosti vypadala? MÄ›la jsem opravdu velikou nadváhu, možná tak Å¡estnáct anebo sedmnáct kilo navíc. Tohle mÄ› opravdu hodnÄ› vadilo, navíc jsem také kulhala a nemÄ›la jsem dlouhé blond vlasy, ale mÄ›la jsem krátké zvlnÄ›né vlasy. Navíc mÄ› každý vlas strÄil úplnÄ› jinak. I když jsem chodila pravidelnÄ› ke kadeÅ™nici a na kosmetiku, tak bohužel se mi nikdy nepodaÅ™ilo dostát takovému vzhledu, jaký se mi líbil. A samozÅ™ejmÄ›, že na žádné plastické chirurgie a operace jsem vůbec nemÄ›la náladu.

Možná ale na odsátí tuku bych šla.

Navíc na to jsem hlavnÄ› nemÄ›la peníze. Plastická chirurgie je opravdu hodnÄ› drahá. Také jsem si ale vÅ¡imla, že ženy, když tÅ™eba jdu na nÄ›jakou úpravu nÄ›kam do plastické chirurgie, tak vždycky potom na tom zaÄnou být závislé a chtÄ›jí stále a nové a nové plastické operace. I když tÅ™eba už jsou dokonalé, ale ony stále si myslí, že dokonalé nejsou. V poslední dobÄ› je velice moderní, že ženy si nechávají také upravovat hlavnÄ› mnoho vÄ›cí v obliÄeji, tÅ™eba nos, a dokonce i bradu. JeÅ¡tÄ› pÅ™ed rokem jsem vůbec neslyÅ¡ela a netuÅ¡ila jsem, že ženy si nechávají udÄ›lat Å¡tíhlejší bradu, jako takovou Å¡piÄatou bradu.

Plastické chirurgie se bojím.

Abych se pÅ™iznala, tak tohle je docela pÅ™es Äáru, tohle je pÅ™espříliÅ¡. Myslím si, že mnoho lidí právÄ› ani nemá tohle rádo. Pokaždé, když se tÅ™eba nÄ›koho zeptám, jestli se mu líbí Å¡piÄatá brada, nebo jestli by Å¡li na chirurgické zpevnÄ›ní brady, tak mi vÅ¡ichni Å™eknou, že ne, a že jsem blázen, že nad tímhle jenom uvažuji. Proto jsem si Å™ekla, že nejlepší by bylo, kdyby tÅ™eba lidé prvnÄ› tÅ™eba zaÅ¡li k psychologovi, protože když se ÄlovÄ›k necítí dobÅ™e, necítí se dobÅ™e ve své kůži a pÅ™ipadá si oÅ¡klivý, tak to tÅ™eba také může být jenom nÄ›jaká krátkodobá porucha, že tÅ™eba ÄlovÄ›k se cítí ménÄ› sebevÄ›domý a tÅ™eba potÅ™ebuje jenom povzbudit. A to hlavnÄ› my ženy.