post


Technika mÄ›la toho už opravdu hodnÄ› dlouho na svÄ›domí. MÄ›la jsem za to, že ten ÄlovÄ›k, který se nezajímá o techniku, tak jako kdyby nebyl. Věřte mi, že kdyby nebylo techniky, tak bych byla opravdu hodnÄ› smutná. Já jsem na techniku opravdu zvyklá, narodila jsem se v roce dva tisíce, takže to znamená, že vlastnÄ› už jsem zažila jak playstation, tak různé mobilní telefony a podobnÄ›. Svůj první mobilní telefon, jsem mÄ›la už v devíti letech. Mnoho lidí na to nadávalo, že tohle je úplnÄ› brzo, jenomže proÄ? Když v té dobÄ› byla technika už opravdu tak rozjetá, že technika a elektro úplnÄ› hýbalo svÄ›tem, tak proÄ bych já jako devítileté dítÄ› nemohla mít tÅ™eba mobilní telefon? MÄ›la jsem taky rádio a tablet, takže já absolutnÄ› nechápu, co je na tom Å¡patného. JednoduÅ¡e jsem tohle chtÄ›la mít a mÄ›la jsem to. Vůbec jsem si to nevybreÄela.

Vy a co vy a technika? Baví vás to?

A rodiÄe mi jednoduÅ¡e Å™ekli, že když to potÅ™ebuji, že mi to koupí, protože alespoň jsem nevyÄnívala z Å™ady. Věřte mi, že je opravdu velice hrozné a obtížné, když vy vyÄuhujete z Å™ady. TÅ™eba je parta dÄ›tí. VÅ¡echny mají mobilní telefon a nebo tÅ™eba nÄ›jaká lepší sluchátka na hudbu. Co já vím, to je úplnÄ› jedno a tÅ™eba vy ani jedno toho nemáte. Já vím, že vlastnÄ› nemůžete mít vÅ¡echno, co ostatní, ale vemte si, že tÅ™eba vÅ¡ichni ostatní vás mohou mít za nÄ›jakého outsidera.

Bez techniky už nechci být.

A podobnÄ›. Já chápu, že mnÄ› by se taky nelíbilo, aby tÅ™eba moje dÄ›ti mÄ›ly mobilní telefon, ale kdyby to mÄ›li vÅ¡ichni ve třídÄ› a jediný můj syn ne, tak by mÄ› to opravdu hodnÄ› mrzelo. VyÄítala bych si, že tÅ™eba kvůli mnÄ› a mobilnímu telefonu nemá syn a nebo obÄ› obÄ› moje dÄ›ti tÅ™eba přátelé. Zažila jsem také to, že když jsem mÄ›la mobilní telefon pozdÄ›, že mÄ› vÅ¡ichni Å¡ikanovali a nebo se mi smáli, že nemám mobilní telefon a nebo tÅ™eba také notebook. Proto nechci, aby moje dÄ›ti dopadly stejnÄ›.